Dünyada sayılı üreticileri arasında bulunduğumuz VCI masterbeach ürünlerimiz VCI hammaddeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Etkin ve yoğun VCI konsantrasyon içeriği nedeni ile yüksek kaliyeli VCI polietilen ürünler üretilmesini sağlamakta bu konuda birçok global üretici ve ürün sağlayıcı firmalar tarafından güvenle kullanılmaktadır.

Her türlü plastik malzeme çekiminde ve üretiminde kullanılabilen doğal yayılma özeliğine sahiptir.

Hertürlü VCI özelikli plastik bileşimli malzemenin üretiminde ana girdi olarak kullanılabilmektedir.