ÜRÜN TANIMI

Desi Powder 203 VCI ürünleri toz formda etkin VCI korozyon inhibitörleridir. %100 konsantre olan Desi Powder 203, ulaşılması zor çıkıntılar, çukurlar, kabin ve boru içleri gibi bölgelerde aktif olarak korozyonu engellemek için tasarlanmıştır.

 • Kromat, nitrit ve ağır metal türevi, çevre ve insan sağlığına zararlı hiçbir içerik bulundurmazlar.
 • 24 aya kadar uzun dönemli, devamlı bir koruma sağlarlar
 • Uzun dönemli moleküler bir film tabakası oluşturarak metali korozyona karşı inhibe eder
 • Anti mikrobial özelliği sayesinde mikrobik etkinlik nedeni ile oluşabilecek korozyon ve bozunmaların da önüne geçecek şekilde tasarlanmıştır.
 • En efektif uygulama, kapalı ortamlarda kuru toz formunda pulvarize edilerek sağlanmaktadır.
 • Basınçlı hava ve su ile kolayca temizlenir.
 • Sevkiyat süresince buharlaşan aktif toz malzeme devamlı olarak film kalınlığını sabit tutar, boyalı veya kaplı yüzeylerde de etkin koruma sağlarlar.

 

UYGULAMA ALANLARI

 • Boru, tüp ve silindirik yapılarda
 • Kazan, tank, depo, motor ve kompresörlerin iç yüzeylerinde
 • Hidrostatik test sonucu ekipmanların korunmasında
 • Geniş yüzeyli, büyük yapıların sevkiyat korumalarında

 

Düşük basınçlı hava kompresörleri ile toz olarak kolayca uygulanabilir, pulvarize sprey ve sisleme yöntemi ile uygulayınız. Normal atmosfer koşullarında 300 gr/m3 olarak uygulandığında efektif sonuç alınmaktadır, sevkiyat durumuna veya atmosfer şartlarına göre miktar arttırılabilir.