Metal Sanayine Yönelik VCI Korozyon Koruma Yöntemleri

Metal Sanayine Yönelik VCI Korozyon Koruma Yöntemleri


Firmamızın metal sanayisine dönük ürünleri korozyon (pas, kararma, renk değişimi, aşınma, vs) ve nemin neden olduğu ambalaj bozulması, kısa devre ve benzeri zararlardan koruma amaçlı ürün ve çözümleri içermektedir.
Farklı çalışma yöntemlerine sahip olmakla birlikte birbirlerini destekleyici özellikteki bu koruyucu ürünleri farklı iki ana grupta toplayabiliriz.
Birinci grup ürünlerin koruma yöntemi, metal ürünün bulunduğu ortamı kurutması şeklindedir. Korozyon olarak tanımlanan metal ürünlerin oksitlenmesi ya da korozif gazlar ile reaksiyonu havada bulunan su buharının metal üzerinde yoğunlaşması ile başlamaktadır. Havada bulunan bu su buharı kapalı hacimde adsorbanlar kullanılarak adsorbe edildilerek bağıl nem %30 un altına düşürüldüğünde korozyonun önemli ölçüde önlenebildiği bilinmektedir. Bu duruma uygun olarak geliştirilmiş nem alıcılar olan silikajel, aktif kil, aktif alümina ve moleculer sieve granülleri havadan nemi alabilme özelliğine sahip olmaları sayesinde bulunduğu ortamda keskin bir kuruluk sağlayarak korozyonu önleyebilirler. Nem alıcı ürünlerin farklı fiziksel ve kimyasal özellikleri olması nedeni ile farklı kullanım alanları ve ambalaj şekilleri bulunabildiği gibi bazı durumlarda birbirine muadil olarak da kullanılabilmektedirler.

İkinci yöntemimiz ise buharlaşabilir korozyon önleyici (VCI) ürünler ile metal yüzeyinde moleküler boyutta koruyucu bir tabaka oluşturma şeklindedir. Bu koruyucu moleküller hem sıvı formda yani koruyucu yağlar ve proses kimyasallarının içerisine hem de korozyon önleyici VCI torba, VCI kağıt, VCI sünger gibi ambalaj ürünlerinin bünyesine ilave edebilmektedir. Bu korozyon önleyici kimyasallar bünyesinde bulunduğu ürün içerisinden naftalin benzeri bir şekilde buharlaşarak metal yüzeyinde polar etkileşimler gösterir ve yoğunlaşarak moleküler boyutta koruyucu bir tabaka oluşturur. Temizlenmesi gerekmeyecek kadar ince olan bu tabaka havada bulunan oksijen, su buharı ve diğer korozif gazların metale ulaşmasını engelleyerek korozyonu önler. 

Korozyon önleyicili ürünlerin en yaygın ve kolay kullanım şekli VCI’lı ambalaj ürünleri olup, metal ürünlerin paketlenmesinde zaten kullanılmakta olan torba ve kağıt gibi ürünlere korozyon önleyici kimyasallar uygulanması ile elde edilmektedir. Bu yaklaşım ile hem koruyucu kimyasal, hem de ambalaj malzemesi bir arada sunulmakta, oldukça pratik ve ekonomik bir koruma çözümü oluşturulmaktadır.
VCI teknolojisi, boyama, yağ ya da wax ile kaplama gibi kirli, uygulanması ve temizlenmesi zor uygulamalar gerektirmeden ürünlerin uzun süreli stoklanmasına ve sevkiyatına imkan sağlayan yeni nesil koruma yöntemidir.
VCI korozyon önleyici ürünlerimiz metal ürünlerin kullanıldığı tüm alanlarda (otomotiv ana ve yan sanayi, metal işleme, makine, elektrik ve elektronik, silah ve askeri sanayi…) metal ürünlerin stoklanması ve sevkiyatında yaygın olarak kullanılmaktadır.