Çevre Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak, çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmektir. Amacımız bu bilinci tüm üretim faaliyetlerinde korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

AYDIN KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

* Doğal ve enerji kaynaklarımızı en doğru şekilde korumak ve verimli kullanmak,

* Çevre boyutları kapsamında tüm mevzuat, yasal yönetmelikler ile müşteri ihtiyaçlarını karşılarken sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,

* Çevre amaç ve hedeflerini belirlemek, çevre yönetim sistemini oluşturmak ve çevre performansını sürekli iyileştirmek,

* Yeni ürün, proje ve operasyonlarda çevre faktörünü dikkate almak,

* Fabrikamızda tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf etmek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamak,

* Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi adına çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlenmelerini sağlamaktır.

GENEL MÜDÜR
   16.01.2020