İşçi Sağlığı Güvenliği Politikası

AYDIN KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’nin çalıştığı her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği asıl öncelik olmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur. En önemli amacımız, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı muhafaza etmektir. 

AYDIN KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

* Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmek,

* İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak,

* Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmek ve iyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine erişmelerini sağlamak,

* İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin koymuş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamaktır.

* İSG amaç ve hedeflerini belirlemek, İSG yönetim sistemini oluşturmak ve İSG performansını sürekli iyileştirmek,
 
GENEL MÜDÜR
   16.01.2020