Molecular Sieve

Molecular Sieve


Moleküler Sieve, hassas ve tek tip yapı ve boyuttaki gözeneklerle tasarlanmış olan sentetik zeolit malzemelerdir. Bu, moleküler boyut ve polariteye dayalı olarak tercihli olarak gazları ve sıvıları adsorbe etmesine izin verir. Zeolitler, alüminosilikatlar olarak bilinen kimyasallar sınıfına ait, doğal olarak mevcut ve oldukça gözenekli kristal katı maddelerdir.

3A ve 4A olmak üzere iki ana tip Molecular Sieve vardır. Farklı tip, molekülün kimyasal formülüne bağlıdır ve Moleküler Sieve’in gözenek boyutunu belirler. Molecular Sieve, gözeneklerinin etkin çapından daha küçük olan gaz veya sıvı molekülleri adsorbe eder ve açıklıklardan daha büyük molekülleri adsorbe edemez.

Molecular Sieve Özellikleri:

Hava ayırma, hidrojen arıtma,  doğalgaz dehidrasyonu gibi çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahiptir.
Düşük sıcaklıklarda rejenere edilir.
Uzun kullanım ömrüne sahiptir.
Doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvı parafin (propan, bütan) dehidrasyon ve kükürt giderme (H2S ve merkaptanın uzaklaştırılması) işlemlerinde kullanılır.
 
Molecular Sieve 3A

Molecular Sieve 3A, bir alkali metal alümina-silikattır. A tipi, kristal yapının potasyum formudur. Molecular Sieve 3A, yaklaşık 3 angstrom’luk (0,3nm) etkili bir gözenek çapına sahiptir. Molecular Sieve 3A genellikle genellikle dehidrasyon işleminde kullanılmaktadır.  Molecular Sieve 3A, gaz karışımından suyu uzaklaştırmak için mükemmel bir adsorbandır. Rejenerasyon işlemi sonrasında tekrar kullanılabilir.
 
Molecular Sieve 4A

Molecular Sieve 4A , bir alkali metal alümina-silikattır. A tipi kristal yapının sodyum formudur. Molecular Sieve 4A, yaklaşık 4 Angstrom'luk (0,4 nm) etkili bir gözenek çapına sahiptir. Molecular Sieve 4A oksijen, nitrojen, karbondioksit ve düz zincirli hidrokarbonlar gibi molekülleri adsorbe etmektedir. Molecular Sieve 4A genellikle ilaçların, elektronik bileşenlerin paketlenmesinde kullanılmaktadır. Molecular Sieve 4A kullanılarak aromatik yapılar ve dallı zincirli hidrokarbonlar adsorbe edilememektedir. Rejenerasyon işlemi sonrasında tekrar kullanılabilir.